Hakkımızda

Bizler 1962 Yılından Bu Yana Adıyamanın Çelikhan İlçesinin Algan Köyünde, Rahmetli Dedemden Kalan ”530” Dönümlük Arazimizde Tütün Ekimini Yapmaktayız. Dijitalleşen Dünyada Bizlerde Ayak Uydurarak Web Sitemiz Üzerinden Sizlere Hizmet Sunmaktayız..

Hakkımızda
Hakkımızda
  • ”Müşteri Veli Nimetimizdir” 1 kg sipariş veren ile 1 ton sipariş veren bizler için aynıdır!..

Yeni yasayla tütün ekimi ve üretimine sınır

Tütün Kanunu’nda köklü değişikliğe gidiliyor. Hazırlanan yeni yasa taslağında, tütün ekim alanları tek tek belirleniyor, sigara ve diğer tütün mamülü üreticileri için standartlar getiriliyor. 42 ilde belirlenen 181 ilçede ekim yapılabilecek.

Tütün Kanunu’nda köklü değişikliğe gidiliyor. Hazırlanan yeni yasa taslağında, tütün ekim alanları tek tek belirleniyor, sigara ve diğer tütün mamülü üreticileri için standartlar getiriliyor. 42 ilde belirlenen 181 ilçede ekim yapılabilecek. Üretim kapasitesi sigara için 2 milyar adetten az olmayanlar sigara üretebilecek.

Tütün ekim alanları sınırlanıyor ve sigara ile diğer tütün mamül üreticilerine yeni teknolojili tesis kurarak, belirli sayıda üretim yapma şartı getiriliyor. 
       Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanan Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Yeniden Yapılandırılması İle Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine İç ve Dış Alım ve Satımına, 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına ve 4046 Sayılı Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Taslağı’nda, tütün ile tütün mamulleri üretimine ilişkin köklü değişikliklere gidiliyor. 

42 İLDE 181 İLÇE
       Taslağa göre, ülkemizde tütün üretimi belirlenen ilçelerde menşei ve tipi yönetmelikle belirlenmek suretiyle serbest olacak. Bu çerçevede tütün ekimi yapılacak bölgeler 42 ildeki 181 ilçe olarak tespit edildi. Tütün üretimi yapacak gerçek ve tüzel kişiler, ekimden önce oluşturulacak Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan ekim belgesi almak zorunda olacak. 
       Affedilmiş dahi olsa, hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunanlara, Ziraat Odasına kaydı olmayanlara, kamu görevlilerine doğrudan veya dolaylı ekim belgesi verilemeyecek, bu durumda oldukları sonradan anlaşılanların belgeleri de iptal edilecek.

TÜTÜN ALIM-SATIMI
       Türkiye’de tütün eksperliği ve tütün teknoloji mühendisliği yapmak için Tütün Eksperliği Yüksek Okulu yada muadili yabancı okullardan lisans düzeyinde yüksek öğrenim diploması alma şartı aranacak. 
       Taslak ile üretici tütünleri yazılı sözleşme esası veya açık arttırma yöntemiyle alınıp, satılacak. Sözleşmeli üretim esasına göre üretilen tütünlerin fiyatları, tütün mamulleri üreticileri veya tüccarlar ile üretici ve temsilcileri arasında varılan mutabakata göre belirlenecek. Sözleşme dışında kalan üretici tütünleri, açık arttırma merkezlerinde açık arttırma yöntemiyle alınıp, satılacak. 
       Açık arttırmaya başlangıç fiyatlarından başlanacak ve en yüksek fiyatı veren alıcıya satış yapılarak, tescil edilecek.